روز های تنهایی من...

حرف های دل ام...

سیگار های...

سیگار های بهمنش را دوست دارم
بوی بد پیراهنش را دوست دارم
گفتند دیوانه!شنیدی زن گرفته؟
دیوانه ام،حتی زنش را دوست دارم!

                  
۴ ۰

نزدیک می شوم

نزدیکت می شوم بوی دریا می آید
دور که می شوم صدای باران
بگو تکلیفم با چشم هایم چیست؟
لنگر بیندازم و عاشقی کنم یا چتر بردارم و دلبری کنم؟

۳ ۰

عواقب دارد

عشق با این همه نیرنگ عواقب دارد
جدل آینه و سنگ عواقب دارد

رود بی تاب برای لب دریاست ولی
جاده ی فرسنگ به فرسنگ عواقب
                                     
۲ ۰

سیه...‌‌

سیه چشمی به کار عشق استاد    ♡    به من درس محبت یاد میداد
     مرا از یاد بر آخر ولی من        ♡    به جز او عالمی را بردم از یاد

۵ ۰

شکستی...

شکستی باز هم من را شکستی
بلورینی و آهن را شکستی
تو باید میشکسی من شکستم
تو قانون شکستن را شکستی!
چرا دستان دل را خرد کردی؟
چرا پا های رفتن را شکستی؟
من این پاییز هم هجرت نکردم
تو بال کوچ کردن را شکستی
تو دیدی چینی دل بند خورده
ولی این بار هم من را شکستی


۴ ۰

عید را...

حسام عزیزم سال جدید رو بهت تبریک میگم.
امیدوارم امسال برات سال خوبی باشه و به تمام آرزو های قشنگت برسی.
از خدا ممنونم که تو رو سر راه من قرار داد و تورو با من آشنا کرد.
کاش بتونم بهت بگم که چه قدر دوست دارم و امیدوارم وقتی که بهت گفتم تو هم من رو همونقدر بخای و دوست داشته باشی.
تو را در تمام لحظات این سال جدید با تک تک سلول های جانم حس می کنم.
باز هم می گویم دلبنم عیدت مبارک♥️♥️♥️
۷ ۰

روی...

روی فرش دل من جوهر عشق تو ریخت
آمدم پاک کنم عشق تو را،بد تر شد
۵ ۰

درد...

درد آنجا که عمیق است به هاشا برسد......
حسام عزیزم دلبندم چه ساده بی مقدمه می گویم بی حد و اندازه دوست دارم.
بلد نیستم عاشقانه حرف بزنم هرچه که بلدم هرچه که می دانم هر طور که بلدم بی پروا و بدون مکس و تردیدی با افتخار میگم تموم وجود من تویی.
میدانم که این خود خواهی است اما می گویم من به تک تک کسانی که می توانند بدون لحظه ای تردید تورا در آغوش بگیرند و لحظه ای با تو حرف بزنند و تو با آن صدای دلنشینت جوابشان را بدهی حسودی می کنم.
این رسم عاشقی کردن این روز های من است........
۷ ۰

بیراهه...

                         
بیراهه هم...برای خودش راهیست!!!
وقتی...قرار باشد!
مرا به تو برساند...
۵ ۰

حرف های زیادی بلد نیستم...

                                 
حرف های زیادی بلد نیستم...
من تنها چشمان تو را دیدم و گوشه ای از لبخندت که حرف هایم را دزدید!!!
از عشق چیزی نمیدانم
اما دوستت دارم...
کودکانه تر از آنچه فکر کنی!!!
حسام عزیزم خیلی دوست دارم♥️♥️♥️♥️
۹ ۰